Social media competition “Ideal School”

Social media competition “Ideal School”

Inviting all creative students in Kosovo to the following competition! 📢

The German Development Cooperation in Kosovo is launching the social media competition “Ideal School” inviting all interested students to grade 6 – 9 to compete with a one-minute video. 🎬
Deadline for submitting the video is 14 October 2019 at shkollaideale@gmail.com.
For more information, please watch the video below.

Ftojmë nxënësit kreativ në Kosovë në garën e mëposhtme! 📢

Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim në Kosovë po hap garën “Shkolla Ideale“ në media sociale dhe fton të gjithë nxënësit e interesuar të klasës 6 – 9 që të garojnë me një video një-minutëshe. 🎬
Afati për të dorëzuar videon është 14 tetor 2019 në: shkollaideale@gmail.com.
Për më shumë informata, ju lutem shikoni videon e mëposhtme.

Pozivamo sve kreativne učenike na Kosovu na sledeće takmičenje! 📢

Nemačka razvojna saradnja na Kosovu lansira takmičenje na društvenim medijima „Idealna škola“ i poziva sve zainteresovane učenike od 6. do 9. razreda da učestvuju sa 1-minutnim video snimcima. 🎬
Rok za podnošenje video snimaka je 14. oktobar 2019. na shkollaideale@gmail.com.
Za više informacija, molimo vas pogledajte video.
#IdealSchool #students #competition

Leave a Reply

Your email address will not be published.